گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست

خیریه حضرت موسی بن جعفر (ع) کهنمو با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و تامین مایحتاج و نیازمندی های خانواده های نیازمندان ، گسترش فرهنگ سلامتی و بهداشت فردی و اجتماعی ، جسمانی و روانی و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران نیازمند، ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد و کمک به مددجویان در مسیر اشتغال فعال و سازنده ی آنان، توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن جهیزیه و امور خیریه و خداپسندانه دیگر در روستای کهنمو با کمک خیرین و اهالی در حال فعالیت هست.

خیریه با کمک خیرین توانسته تا به امروز در امر تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی طی چندین مرحله، تهیه بخشی از جهیزیه جوانان و هم چنین تجهیز خیریه به وسایل کمک امدادی از قبیل کپسول اکسیژن، تخت بیمارستانی، ویلچر و … گامی در راستای رسیدن به اهداف خود و کمک به قشر آسیب پذیر و نیازمند منطقه بردارد.

خیریه کهنمو ، مختص فقط روستای کهنمو نبوده و به روستا و شهرهای اطراف نیز در حد توان خود کمک رسانی می کند.