خیریه حضرت موسی بن جعفر (ع) کهنمو با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و تامین مایحتاج و نیازمندی های خانواده های نیازمندان ، گسترش فرهنگ سلامتی و بهداشت فردی و اجتماعی ، جسمانی و روانی و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران نیازمند، ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد و کمک به مددجویان در مسیر اشتغال فعال و سازنده ی آنان، توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن جهیزیه و امور خیریه و خداپسندانه دیگر در روستای کهنمو با کمک خیرین و اهالی در حال فعالیت هست.

خیریه با کمک خیرین توانسته تا به امروز در امر تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی طی چندین مرحله، تهیه بخشی از جهیزیه جوانان و هم چنین تجهیز خیریه به وسایل کمک امدادی از قبیل کپسول اکسیژن، تخت بیمارستانی، ویلچر و … گامی در راستای رسیدن به اهداف خود و کمک به قشر آسیب پذیر و نیازمند منطقه بردارد.

خیریه کهنمو ، مختص فقط روستای کهنمو نبوده و به روستا و شهرهای اطراف نیز در حد توان خود کمک رسانی می کند.