مقدمتان را گرامی میداریم:  استان آذربایجان شرقی – شهرستان اسکو – نرسیده به روستای کندوان – روستای کهنمو

سردار سرتیپ دوم پاسدار شهید
محمود جلالی کهنموئی

ولادت: سال 1334 در تبریز

شهادت: به تاریخ 1387/01/09 در سن 53 سالگی

محل شهادت: ارتفاعات اوشان ورزقان / سقوط بالگرد

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرگرد پاسدار شهید
محمود جدیری کهنموئی

ولادت: سال 1325 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1364/12/13 در سن 39 سالگی

محل شهادت: پلیس راه تبریز-آذرشهر/ درگیری با منافقان

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
رضا شرفی کهنموئی

ولادت: سال 1334 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1363/12/27 در سن 29 سالگی

محل شهادت: جزایر مجنون/ عملیات بدر

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

دانشجوی شهید سردار
محمد زمانی کهنموئی

ولادت: سال 1341 در تبریز

شهادت: به تاریخ 1365/10/23 در سن 24 سالگی

محل شهادت: شلمچه/ عملیات کربلای 5

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
سید جواد موسوی کهنموئی

ولادت: سال 1340 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1360/02/08 در سن 20 سالگی

محل شهادت: جبهه بستان

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

بسیجی شهید
کاظم شهروزی کهنموئی

ولادت: سال 1344 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1362/01/24 در سن 18 سالگی

محل شهادت: منطقه فکه

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
حسن آقامحمدی کهنموئی

ولادت: سال 1347 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1367/02/20 در سن 20 سالگی

محل شهادت: جبهه چنگوله

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
سیداحمد حسینی اول کهنموئی

ولادت: سال 1342 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1364/07/10 در سن 22 سالگی

محل شهادت: منطقه عملیاتی میمک

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
احمد خسروی کهنموئی

ولادت: سال 1340 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1360/09/09 در سن 20 سالگی

محل شهادت: جبهه بستان

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

ناوبان یکم شهید
حسن کهنموئی

ولادت: سال 1288 در تبریز

شهادت: به تاریخ 1320/06/03 در سن 32 سالگی

محل شهادت: بندر آبادان - عرشه ناو پلنگ

نحوه شهادت:توسط قوای انگلیس

پاسدار شهید
ابراهیم شهروزی کهنموئی

ولادت: سال 1337 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1365/10/20 در سن 28 سالگی

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهداء اسکو

سرباز شهید
یعقوب ملکی کهنموئی

ولادت: سال 1340 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1361/12/15 در سن 21 سالگی

محل شهادت: مهاباد

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
علیرضا جعفرزاده کهنموئی

ولادت: سال 1347 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1367/04/21 در سن 20 سالگی

محل شهادت: نامشخص

محل دفن: مفقودالاثر

بسیجی شهید
مهدی کهنموئی

ولادت: سال 1335 در تهران

شهادت: به تاریخ 1360/01/09 در سن 25 سالگی

محل شهادت: دب هردان،جاده اهواز-خرمشهر

محل دفن: مفقود الاثر

پاسدار شهید
جواد بابایی کهنموئی

ولادت: سال 1336 در تبریز

شهادت: به تاریخ 1361/01/04 در سن 25 سالگی

محل شهادت: رقابیه

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

بسیجی شهید
غلامحسین عونی کهنموئی

ولادت: سال 1335 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1361/05/21 در سن 26 سالگی

محل شهادت: مهاباد

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
حسن (نادر) ارشد کهنموئی

ولادت: سال 1347 در کهنمو

شهادت: به تاریخ 1367/05/01 در سن 20 سالگی

محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهداء تهران

بسیجی شهید
میرحبیب حسینی کهنموئی

ولادت: سال 1344 در تبریز

شهادت: به تاریخ 1362/08/20 در سن 18 سالگی

محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
محمد نمازی کهنموئی

ولادت: سال 1348 در تبریز

شهادت: به تاریخ 1367/09/21 در سن 19 سالگی

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: گلزار شهداء قبرستان خطیب تبریز

©1398 - تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی روستای کهنمو محفوظ است.بازنشر محتوا فقط با ذکر نام سایت ولینک مجاز است.

طراحی شده با توسطوحید